Black Belt - Sho (1st) Dan

Punches (TSUKI WAZA)

a – reverse punch (GYAKU ZUKI)

b – lunge punch (OI ZUKI)

c – roundhouse punch (MAWASHI ZUKI)

d – hook punch (KAGI ZUKI)

e – lovitura scurta inainte, fara rotirea pumnului (URA ZUKI)

f – punch with the fore-knuckle fist (HIRA KEN ZUKI)

g – wide U punch (YAMA ZUKI)

h – punch with the spear hand (NUKITE ZUKI)

i – punch with the one-knuckle fist (IPPON KEN ZUKI)

j – punch with the middle finger knuckle fist (NAKADAKA IPPON KEN ZUKI)